maandag 20 december 2010

Blijdensteinlaan.

Genoemd naar Benjamin Willem Blijdenstein (1839-1914).
Blijdenstein vestigde zich in 1881 te Hilversum. In zijn hoedanigheid van directeur van de Twentsche Bank  bekleedde hij een voorname plaats in de financiĆ«le wereld.
Hij was destijds eigenaar van een groot aantal landerijen langs de 's-Gavelandseweg.
Hij bewoonde 'Huize Vogelenzang' aan de 's-Gravelandseweg, waar de later aangelegde wegen ter herinnering de namen Blijdensteinlaan en de Laan van Vogelenzang hebben gekregen.

Huize 'Vogelenzang' aan de 's-Gravelandseweg.
Hij was initiatiefnemer tot het aanleggen van het gelijknamige Pinetum (naaldbomen-verzameling) tussen de Van der Lindenlaan en de Jonkerweg. Het Pinetum is eigendom van de gemeente Amsterdam en thans in beheer bij de gemeente Hilversum onder wetenschappelijke begeleiding van de Universiteit van Amsterdam. Het wordt gerekend tot de belangrijkste verzamelingen naaldbomen in Europa.

Blijdensteinlaan: weergeven op een grotere kaart.

Voor de lokale gemeenschap is Blijdenstein een figuur van bijzondere betekenis geweest. Zowel in het openbare als in het verenigingsleven vervulde hij een belangrijke rol. Hij behoorde tot de oprichters van de Centrale Raad voor Hulpbetoon en Armenzorg (1903). Door enige aanzienlijke schenkingen aan de gemeente maakte hij de oprichting mogelijk van het Verzorgingshuis 'De Egelantier' (1911).
Ook werkte hij met kracht mee aan verschillende andere instellingen in het belang van het geestelijk en stoffelijk welzijn van zijn plaatsgenoten. Van 1893 tot 1899 had hij zitting in de gemeenteraad.
Als waardering voor zijn leven en werken ten dienste van de maatschappij en medemens in plaatselijk verband, werd op 4 maart 1955, bij de ingebruikstelling van het Gulden Boek der gemeente Hilversum, zijn naam daarin opgenomen.

(Uit: 'Straatnamenboek van Hilversum.')

Geen opmerkingen:

Een reactie posten